EMNİYET POLİTİKAMIZ

Önce güvenlik, herşeyden çok ve daima

ADOAIR yönetimi, gerekli kaynakları sağlama ve güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama konusunda kararlı bir şekilde çalışmaktadır. Bu çalışma ortamını güçlendirmek için “Adil Güvenlik Kültürü” uygulanmasını onayladık.

“Adil Güvenlik Kültürü”, temel güvenlikle ilgili bilgi sağlamak için insanların teşvik edildikleri, hatta ödüllendirildikleri, ancak aynı zamanda kabul edilebilir ve kabul edilemez davranışlar arasında çizginin nereye çekilmesi gerektiği konusunda net oldukları bir güven ortamını teşvik eder.

ADOAIR “Adil Güvenlik Kültürü” felsefesine göre, güvenlikle ilgili bir olayı bildiren herhangi bir çalışanına karşı disiplin uygulaması başlatmayacaktır. Ağır ihmal unsurları, kasıtlı ihlaller veya cezai işlem içeren olaylar yukarıdaki ifadeden muaftır ve bunlara tahammül edilmeyecektir.

ADOAIR güvenlik yaklaşımı ana unsurları, organizasyondaki herhangi bir seviyedeki çalışanlar ve sisteme olan destekleridir. Ancak asıl sorumluluk Yönetime aittir.

ADOAIR, "kimin yanlış olduğu yerine yanlış olanın ne olduğu" sorunlarının üstesinden gelmenin daha iyi bir yol olduğuna inanmaktadır.

Bilgi toplama, kaydetme ve yayma prosedürleri, güvenlik bilgisi sağlayan herhangi bir çalışanın kimliğini yasaların izin verdiği ölçüde korumak için geliştirilecektir.

Raporlama sistemleri şunları içerecektir:

- Zorunlu olay raporlama sistemleri

- ADOAIR güvenlik raporları

- Diğer gizli bilgiler

ADOAIR, tüm çalışanlarımızı ortak hedeflerimizle ilgili olarak en yüksek güvenlik seviyesine ulaşmak için uygulanan Güvenlik Yönetim Sistemini kullanmaya teşvik eder.

Güvenlik belgelerinin herhangi bir çalışan tarafından ADOAIR dışındaki kaynaklara dağıtılması, ADOAIR kültürü tarafından gizliliğin ihlali olarak değerlendirilecektir.